Mentaltest - KORAD LPI SUCH Angeleye's Rhapsody in Rock, "Birk"


Birks resultat har markerad bakgrund.
Mentaltestet gjordes den 17 april 2005 vid en ålder av 3 år och 1 månad och 28 dagar.
Birk blev godkänd med 110 poäng.


EGENSKAP

-3

-2

-1

+1

+2

+3

1.
TILLGÄNGLIGHET
Lömsk Aggresiv Reserverad Överdrinvet tillgänglig Mindre tillgänglig Tillgänglig, öppen
Koeff 15 Avvisar kontaktsökande människa med aggressiv attack. Avvisar kontakt med
aggressiva beteenden.
Undandrar sig kontakt från vänlig människa vid testets inledande moment. Reservationen fortsätter i kontakttagandet med övriga figuranter. Söker kontakt utan anledning. Överdrivet inställsam i kontakttagandet med fig. under testet. Accepterar kontakttagande från vänlig människa utan att besvara den. Har samma passivitet i avreaktionen i moment med fig. Tar kontakt när anledning finns. Ex. när föraren tar kontakt eller fig. bjuder kontakt i avreaktionen.
2.
JAKTKAMPLUST
Obefintlig Obetydlig Liten

Mycket stor

Måttlig Stor
Koeff 8 Intresserar sig inte för rörliga föremål eller flyende objekt Svagt intresse som
avbrytes snabbt.
Något intresse utan att fullfölja.  Startar mycket snabbt. Hög fart. Obetydligt eller inget bytesintresse. Startar något tveksamt, men kan fullfölja. Startar målmedvetet. Har bytyesintesse
3.
SOCIAL KAMP
Obefintlig Obetydlig Liten

Mycket stor

Måttlig Stor
Koeff 6 Svarar inte mot kampattityder. Svarar svagt mot kampattityder. Svarar mycket snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp. Svarar mot kampattityder. Uppmanar ej till kamp. Svarar snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv gärna till kamp Svarar mot kampattityder. Uppmanarsjälv till kamp.
4.
TEMPERAMENT
Slö Något slö Impulsiv Mycket livlig Mindre livlig Livlig
Koeff 10 Utebliven reaktion i testsituationerna Brister i uppmärksamheten. Oengagerad. Startar långsamt mot retningarna. Överdrivet uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Växlar för snabbt handlingar. Störs av omgivningen. Mycket uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs något av omgivningen. Något ouppmärksam. Svarar något långsamt mot retningar. Anpassar sig något långsamt i testsituationerna. Uppmärksam. Svarar snabbt mot de flesta retningssituationerna. Anpassar sig i testsituationerna.
5.
SKÄRPA
Stor med kvarstånde aggressivitet Måttlig med kvarstående aggressivitet Obetydlig utan kvarstående aggressivitet Liten utan kvarstående aggressivitet Stor utan kvarstående aggressivitet Måttlig utan kvarstående aggressivitet
Koeff 5 Svarar omedelbart med stor aggressivitet. Kan ej avreagera när hotet upphör. Svarar med aggressivitet mot hotsituationer. Kan ej avreagera när hotet upphört. Svarar ej med aggressivitet i hotsituationer. Kan visa uppgivenhet Svarar så småningom med aggressivitet mot hotsituationer. Kan visa tendens till uppgivenhet. Svarar med tyngd och kraft i agerandet. Avreagerar. Svarar med riktigt avpassad aggressivitet i hotsituationer. Avreagerar.
6.
FÖRSVARSLUST
Obefintlig Obetydlig Mycket stor

Liten

Stor Måttlig
Koeff 5 Flyr eller underkastar sig. Engagerar sig ej i hotet. Stannar kvar men kan underkasta sig eller visa flykttendens. Avvisar mycket snabbt med kraftiga attacker. Pendlar mellan avvärjande och uppgivenhet. Eventuell flykttendens. Avvisar snabbt med attacker. Avvisar måttligt med några attacker utan flykttendenser.
7.
NERVKONTITUTION
Höggradigt nervös Nervös Något nervös Nervösa tendenser Reltivt nerfast Nerfast
Koeff 35

Överslagshandlingar. Flykter. Oförmåga till koncentration. Kan ej avreagera mellan momenten. Kan vara omotiverat skällig och gnällig under provet.

Överslagshandlingar. Svårigheter med konc. såväl i aktivitet som i passivitet. Stressar mellan momenten eller aktiviteten avtar markant. Kan vara skällig, gnällig. Upprepade omorieterande beteende under många moment. Enstaka flykter. Stressar upp sig. Konc.svårigheter Svårighet med avreaktion. Kan vara skällig, gnällig. Inslag av omriktande beteende mot i några moment. Någon svårighet med avreakt. Kan konc. sig under aktivitet. Vissa konc.svårigheter under passivitet. Någon enstaka störning i form av omrikrtade beteende mot objektet. Utan inslag av störningar.
8.
HÅRDHET
Mycket hård Mycket vek Vek Hård Något vek Måttligt hård
Koeff 8 Mycket självständig. Svår att engagera. Okänslig. Svårighet att övervinna obehag. Tar lång tid. Behöver mycket hjälp att övervinna testsituationerna. Svårigheter att övervinna många situationer. Behöver hjälp. Övervinner något för snabbt och självständigt. Tveksamhet i att övervinna enstaka testsituationer. Övervinner självständigt. Någon enstaka gång med fördröjning.
9.
DÅDKRAFT
Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor
Koeff 8 Oförmåga att lösa testsituationerna trots förarhjälp. Behöver lång tid och förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Behöver förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna. Löser självständigt men med tidsfördröjning de flesta testsituationerna. Löser självständigt och snabbt huvuddelen av testsituationerna. Löser snabbt och självständigt samtliga testsituationer
10
SKOTT
Skotträdd Skottberörd Skottfast
  Rädslan tilltar efter varje skott. Vill lämna platsen. Avbryter verksamhet. Har svårighet att återta den avbrutna verksamheten. Berördheten avtar ej efter flera skott. Obefintlig reaktion. Naturlig reaktion som minskar efter hand. Kan avbryta men uppta verksamhet igen. Fortsätter verksamhet även efter 2-4 skott.

Kriterier för godkännande i Korningens mentaltest är att hund
- uppnår minst 100 poäng, samt
- erhåller lägst värdetalet + 1 i vardera tillgänglighet och nervkonstitution, samt
- erhåller lägst värdetalet - 1 i skärpa, samt
- är skottfast.


 
 

© Marie Munktell 2008 | Djurgårdsvägen 153, 136 71 Vendelsö, 070-814 33 32| E-post