Mentaltest - Aintree's I'm So Tired, "Simba"Mentaltestet gjordes den 9 september 2012 vid en ålder av 2 år och 5 månader och 16 dagar.
Simba blev inte godkänd med 258 poäng.

 

 

Samarbete Fö :   02

Samarbete TL. :   04

Gripa ta tag 5 m :   03

Gripa ta tag 40 m :   03

Gripa hålla 5 m :   03

Gripa hålla 40 m :   04

Gripa slita dra 5 m :   02

Gripa slita dra 40 m:   02

Förföljande :   08

Förföljande gripande:   06

Uthållighet :   12

Social självsäkerhet:   40

Social nyfikenhet :   32

Socialt samspel :   08

Handlingsförmåga :   20

Anpassningsförmåga :   10

Koncentration :   30

Avreaktion :   40

Minnesbilder :   25

Rädsla :   12

Aggressivitet :   09

Nyfikenhet :   24

Skott :   05

Imponer/hot :   05

Delpoäng 1 :   026

Delpoäng 2 :   232

Poäng :   258

 


 

© Marie Munktell 2008 | Djurgårdsvägen 153, 136 71 Vendelsö, 070-814 33 32| E-post