MH - Aintree's Blackbird, "Joy"


Joys resultat har markerad bakgrund.
MH-testet gjordes den 28 april 2011 vid en ålder av 1 år och 4 dagar.


MOMENT

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller
1b.
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c.
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar, svara med överdrivet kontaktbeteende
2a.
LEK1

Leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b.
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i luften
2c.
Gripande och dragkamp
Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot Griper, drar emot men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper
3a. FÖRFÖLJANDE
(1:a )
Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3a. FÖRFÖLJANDE
(2:a)
Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b.
GRIPANDE
(1:a)
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek
3b.
GRIPANDE

(2:a)
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet
5a.
AVST.LEK

Intresse
Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök
5b.
Hot/Agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
5c.
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d.
Leklust
Visar inget intresse Leker inte men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper, drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e.
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a.
ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b.
Hot/Agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c.
Nyfikenhet
Går fram när overallen lagts ner. Alt. går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager
7a.
LJUDKÄNSL.

Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager
8a.
SPÖKEN

Hot/Agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visa hotbeteenden och flera attacker
8b.
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c.
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
8d.
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med figuranten och lockar på hunden Går fram till figuranten när föraren står bredvid Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet Går fram till figuranten utan hjälp
8e.
Kontakttagande m. fig. i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram i tid Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla
9a.
LEK2

Leklust
Leker inte Leker inte men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
9b.
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott


 
 

© Marie Munktell 2008 | Djurgårdsvägen 153, 136 71 Vendelsö, 070-814 33 32| E-post